Darbuotojo pažymėjimai

Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimu darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą - darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbo vietoje. Mes gaminame darbuotojų pažymėjimus plastikinės kortelės tipo, plastikinius, ilgaamžius, kokybiškus bei patogius. Mūsų pagamintas pažymėjimas ne tik atliks darbo pažymėjimo funkciją, bet kai kuriais atvejais reprezentuos Jūsų įmonę. Šio pažymėjimo antroje pusėje gali būti surašyti visi įmonės rekvizitai, kad darbuotojas juos visada turėtų prie savęs. Naudojantiems nuotolines praėjimo kontrolės korteles siūlome klijuojamas plastikines korteles. Tai lipnios plonos plastikines kortelės kurios klijuojamos ant nuotolinės kortelės. Tokiu būdu jūs nemažai sutaupote, nes pasikeitus darbuotojui ar darbuotojo duomenims Jums nebūtina keisti brangios nuotolinės kortelės, o tik pakeisti lipnią kortelę su darbuotojo pažymėjimu. Pažymėjimams nešioti ir laikyti siūlome plastikinius įdėklus su grandinėle kortelėms įsidėti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie darbo pažymėjimus susisiekite su mūsų plastikinių kortelių vadybininkais kurie Jums pateiks visą išsamią informaciją ko reikia darbo pažymėjimų gamybai.

Ar turi darbo pažymėjimą?

Ar turi darbo pažymėjimą?

Kokia turi būti informcaija ant darbo pažymėjimų

įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros pavadinimas; darbo pažmėjimo numeris
darbuotojo vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas;
nuotrauka;
darbo sutarties arba įsakymo ar potvarkio dėl asmenų, priimtų į darbą iki 1996 m. gegužės 8 d., numeris, data;
darbo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo datos.
darbdavio atstovo ar darbdavio fizinio asmens pareigos, parašas, vardas ir pavardė,
įmonės, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros antspaudas;

 

Darbo pažymėjimo bendrieji reikalavimai:

  1. Darbo pažymėjimą išduoda ir keičia darbdavys;
  2. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą – darbo pažymėjimą.
  3. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino.
  4. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimo galiojimo laiką nustato darbo tvarkos taisyklės.
  5. Darbuotojo darbo pažymėjimas keičiamas, jeigu jis tapo netinkamas naudoti arba pasikeičia vienas iš jo rekvizitų duomenų.
  6. Darbuotojas, gaudamas naują arba keičiamą darbo pažymėjimą, pasirašo pažymėjimą išduodančios įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros tvarkomame darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnale.
  7. Darbo pažymėjimą darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio (arba įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vidaus darbo tvarkos taisyklėse) nurodytoje vietoje.
  8. Už darbo pažymėjimo išdavimą, jo laikymo tvarkos nustatymą ir pateikimo kontroliuojančioms organizacijoms užtikrinimą atsakingas darbdavys.

Plastikinės kortelės - lipdukai